ԹԵԺ ԳԻԾ 0 8000 9000

ՕՊԵՐԱՑԻՈՆ ԲԱԺԻՆ

«ՀԱՓԿ» ՊՈԱԿ օպերացիոն բաժինն իրականացնում է հումանիտար ականազերծման գործողություններ՝

  • ոչ տեխնիակական հետազոտություն
  • տեխնիկական հետազոտություն
  • վտանգավոր տարածքների նշագրում
  • վտանգավոր տարածքների մաքրում,

նաև դասակարգում է վտանգավոր տարածքները՝ ըստ առաջնահերթությունների, կազմում է ականազերծման աշխատանքների պլան-առաջադրանքներ և իրականացման պլաններ: