ԹԵԺ ԳԻԾ 0 8000 9000

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

«ՀԱՓԿ» ՊՈԱԿ-ի ուսումնական կենտրոնը հիմնադրվել է 2012 թվականին:

Կենտրոնն ունի լսարաններ, ցուցասրահ, բուժկետ, դասախոսական և մեթոդական կաբինետներ։

Ուսումնական կենտրոնում կազմակերպվում են որակավորման և վերապատրաստման դասընթացներ՝ ՀՀ ԶՈւ, արտակարգ իրավիճակների, ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների, Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության, հակաականային ոլորտում գործունեություն իրականացնող հասարակական կազմակերպությունների, ինչպես նաև «ՀԱՓԿ» մասնագետների համար: Դասընթացների ավարտին մասնակիցներին «ՀԱՓԿ» ՊՈԱԿ կողմից տրվում են հավաստագրեր:

Ուսումնական կենտրոնում կազմակերպվում են դասընթացներ հետևյալ թեմաներով՝

ոչ տեխնիկական հետազոտություն,
հումանիտար ականազերծում,
մարտական գործողությունների հետևանքով աղտոտված տարածքի մաքրում,
առաջին բուժօգնություն, 
պայթուցիկ զինամթերքի վտանգի իրազեկում,
պայթուցիկ զինամթերքի ոչնչացում,
հակաականային գործունեության տեղեկատվության կառավարման համակարգի ուսումնասիրություն:
    Մինչև օրս ուսումնական կենտրոնում ուսուցանվել, վերապատրաստվել և մասնագիտական որակավորում է ստացել 2605 ունկնդիր։

Ուսումնական կենտրոնում նաև անցկացվում են հանդիպումներ, կոնֆերանսներ, քննարկումներ ՀՀ և միջազգային տարբեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ:

ՀԱԿԱԱԿԱՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

«ՀԱՓԿ» ՊՈԱԿ-ն ունի հակաականային գործողությունների տեղեկատվական կառավարման համակարգ։

Այս համակարգի միջոցով իրականացվում են տեղեկատվության հավաքագրման, վերամշակման, վերլուծության, քարտեզագրման և քարտեզների տպագրման աշխատանքներ։