HOT LINE 0 8000 9000

NEWS

«ՀԱՓԿ» ՊՈԱԿ ուսումնական կենտրոնի հրահանգիչները «Հավասար իրավունք, հավասար հնարավորություն» հաշմանդամություն ունեցող անձանց ՀԿ ներկայացուցիչների համար կազմակերպել են«Պայթունավտանգ զինամթերքի վտանգի իրազեկման դասընթացավարի» թեմայով ուսուցում

10.02.2023

Text